سیکلون

غبارگیر سيكلون ها براي جداسازي و حذف غبار صنعتي از هوا يا گازهاي فرايندي بسيار مورد


استفاده قرار مي گيرند. سيكلون ها علاوه بر مسایل آلودگي، به منظور احياء و گردش كاتاليست هاي ويژه اي در پالايشگاه هاي نفت و نيز براي بازيافت قهوه خشك و منجمد شده در صنايع غذايي مورد استفاده قرار مي گيرند.

عملكرد سيكلون ها:
معمولا گاز حاوي ذرات به طور مماسي از قسمت فوقاني سيكلون وارد مي شود. به دليل شكل هندسي سيكلون جريان گاز با حركات چرخشي به سمت پايين حركت مي كند. در واقع سيكلون داراي ورودي محوري است كه پره هاي چرخنده اي درون آن تعبيه شده اند تا جريان چرخشي ايجاد كنند. ذرات بر اثر نيروي گريز از مركز و اينرسي به سمت بيرون پرتاب شده و پس از برخورد با ديواره هاي سيكلون به سمت پايين سيكلون سقوط مي كنند.گاز در بخش پاييني سيكلون با چرخش در جهت عكس از لوله داخلي به سمت بالا حركت مي كند. گاز تصفيه شده از بالاي سيكلون و ذرات از پايين آن از طريق يك شير يك طرفه يا يك شير چرخان خارج مي شوند.
مزاياي سيكلون ها:
- هزینه اولیه کم
- مقاومت زياد نسبت به شرايط سخت عملياتي (توانايي انجام عمليات در دماي بالا)غبارگیر
- هزينه تعمير و نگهداري كم به دليل عدم وجود قطعات متحرك
معايب سيكلون ها:
- راندمان جداسازي كم ذرات خيلي كوچك نسبت به ذرات بزرگ

شوینده تر برخوردی

آمار بازدیدکنندگان

991473

اطلاعات تماس

 آدرس دفترمرکزی:درچه،بلوار امام،مقابل سازمان آب
 آدرس کارخانه:جاده نجف آباد،مجموعه صنعتی شاهچراغ
tel rtl  تلفن:031 33764719
tel rtl   تلفکس:031 33768221
 تلفن همراه:09131344830

instagram social network logo of photo camera 1  telegram 11

گالری